REPLACEABLE HEATING ELEMENT FOR MAX FLUX HEAT GUN
REPLACEABLE HEATING ELEMENT FOR MAX FLUX HEAT GUN
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, REPLACEABLE HEATING ELEMENT FOR MAX FLUX HEAT GUN
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, REPLACEABLE HEATING ELEMENT FOR MAX FLUX HEAT GUN

REPLACEABLE HEATING ELEMENT FOR MAX FLUX HEAT GUN

Giá thông thường
$84.50
Giá bán
$84.50
Giá thông thường
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

MAX FLUX REPLACABLE HEATING ELEMENT is the solution to your used and abused
Max Flux Heat Gun by Fusion Tools. Is your warranty up on your Max Flux? No big deal!

For less than half the cost of a new gun, simply unscrew the barrel
of your Max Flux Heat Gun, pull out that old heating element, and plug in a new ceramic core.

Problem solved so you can get back to your hustle.