GOLD HARD CARD
GOLD HARD CARD
GOLD HARD CARD
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, GOLD HARD CARD
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, GOLD HARD CARD
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, GOLD HARD CARD

GOLD HARD CARD

Giá thông thường
$1.92
Giá bán
$1.92
Giá thông thường
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Dimensions: 4”(long side) x 3.75”(short side) x 3”

10.16 cm (long side) x 9.525 cm (short side) x 7.62 cm