BLUE HARD CARD SQUARE CORNER
BLUE HARD CARD SQUARE CORNER
BLUE HARD CARD SQUARE CORNER
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, BLUE HARD CARD SQUARE CORNER
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, BLUE HARD CARD SQUARE CORNER
  • Tải hình ảnh vào trình xem Thư viện, BLUE HARD CARD SQUARE CORNER

BLUE HARD CARD SQUARE CORNER

Giá thông thường
$1.92
Giá bán
$1.92
Giá thông thường
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

Dimensions: 4.25” (long side) x 3.25” ( short side) x 3”
10.795 cm (long side) x 8.255 cm (short side) x 7.62 cm