5” RED LINE EXTRACTOR 1/4” THICK SINGLE BEVELED CROPPED SQUEEGEE BLADE

5” RED LINE EXTRACTOR 1/4” THICK SINGLE BEVELED CROPPED SQUEEGEE BLADE

Giá thông thường
$14.22
Giá bán
$14.22
Giá thông thường
Hết hàng
Đơn giá
trên 
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.

This squeegee pairs perfectly with any of our classic fusion Handles. Try it with any of the following products, Fusion Hand Dee (FHD2017), or Fusion Hand Job (FH2016), 5 Inch Fusion Handle (5FG2008), 5 Inch Short Fusion Handle (5SFG2008), 5 Inch Fusion Shorty Handle (5SH2018), or 5 Inch Fusion Stretch Handle (5FST2016)

PRODUCT DIMENSIONS:
5 (long edge)/ 3.5 (short edge) x 2 x 0.25 inches
12.7 (long edge)/ 8.89 (short edge) x 5.08 x 0.635 centimeters